Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską

Autor interpelacji poselskiej nr 14038 z 5 lipca 2017 r. zwrócił uwagę na opodatkowanie VAT produktów żywnościowych, tj. wielość stawek, niejasne zasady ich stosowania, niejednolitą i zmieniającą się linię interpretacyjną organów podatkowych oraz problem z prawidłowym sklasyfikowaniem sprzedawanych towarów. Zapytał, czy istnieje możliwość podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych w celu likwidacji obowiązujących obecnie trzech stawek VAT na żywność i napoje bezalkoholowe i zastąpienia ich dwiema (tj. 5 proc. i 23 proc.).

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) w piśmie z 4 sierpnia br., nr PT1.054.32.2017. Podkreślił on, że podatek od towarów i usług jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa i dlatego rozpatrując ewentualne zmiany w systemie opodatkowania towarów i usług, należy uwzględniać m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu. Pomimo tego zapewnił, że MF dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian, które usprawnią system stosowania stawek VAT oraz ułatwią prawidłowe określenie ich wysokości.

Wskazał, że w tym celu prowadzone są obecnie prace mające na celu analizę sposobów identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby stosowania obniżonych stawek VAT, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości ich zastosowania. Zapewnił ponadto, że propozycja opodatkowania artykułów żywnościowych dwiema stawkami VAT będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnych zmian w opodatkowaniu tych towarów.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 25 z dnia 2017-09-01

Informacja pochodzi z: www.biznes.interia.pl
Zdjęcie: /© Panthermedia

ARCHIWUM

2018

2017

2016

2015

2014

POLECANE

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail