Jak oszczędzić na emeryturę. IKE i IKZE - wady i zalety.

Polacy nadal nie oszczędzają na emeryturę, choć ta będzie groszowa – na poziomie 20–40 proc. ostatniej pensji. A połowa z nich doczekać może jedynie emerytury minimalnej. Co robić? Oszczędzać samemu, wykorzystując instrumenty, które państwo w tym celu przygotowało, czyli IKE i IKZE.

Ostatnie badania ING pokazują, że aż 75 proc. Polaków nie oszczędza z myślą o emeryturze, choć zdecydowana większość z nich spodziewa się, że standard życia na starość się pogorszy. Najczęstszy powód: brak wolnych środków – tak mówi 42 proc. Jednocześnie co piąty Polak mówi, że nie ma potrzeby odkładania na emeryturę.

Te dane powinny dziwić w kontekście tego, co dostaniemy na starość. Według raportu Kancelarii Prezydenta emerytura może wynieść tylko 20 proc. ostatniej pensji. Inne wyliczenia podają poziomy 30 lub maksymalnie 40 proc. Tymczasem obecni emeryci dostali pierwszą emeryturę w granicach 55–60 proc. ostatniego wynagrodzenia. Wiedza o przyszłych niskich emeryturach nie jest jednak za duża.

Na tę ponurą przyszłość należy się przygotować. Z pomocą mogą nam przyjść dwa rozwiązania skrojone specjalnie pod oszczędzających na emeryturę – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

IKE i IKZE – cechy wspólne

Cechą wspólną zarówno IKE, jak i IKZE jest możliwość uniknięcia podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. To 19 proc. pobierane od odsetek z lokat, zysków z giełdy i funduszy.

Można posiadać tylko jedno konto emerytalnego każdego typu – każda osoba może mieć tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE, czyli posiadać maksimum dwa rachunki do oszczędzania na emeryturę.

Ustawa przewiduje 5 rodzajów rachunków IKE i IKZE w zależności od rodzaju instytucji, która będzie je prowadzić. Mogą przyjmować formę:

1) długoterminowych lokat – prowadzonych przez banki

2) rachunków do inwestowania w fundusze inwestycyjne – prowadzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

3) rachunków maklerskich – prowadzonych przez biura maklerskie

4) inwestycyjnych polis na życie – prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń na życie

5) rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym – prowadzonym przez powszechne towarzystwa emerytalne (prowadzą także OFE)

IKE i IKZE – różnice

Podstawową różnicą jest możliwość wykorzystania IKZE do zmniejszenia podatków. Pieniądze wpłacane na IKZE są bowiem zwolnione z opodatkowania podatkiem od dochodów osób fizycznych (PIT). To daje nam możliwość odliczenia środków wpłaconych w danym roku na IKZE w rocznym zeznaniu podatkowym. Robimy to na załączniku PIT/O, a kwota pomniejsza opodatkowany dochód.

Niestety przy wypłacie pieniędzy z IKZE pobrany zostanie ryczałtowy podatek dochodowy – 10 proc. od kwoty wypłaty. Stąd wniosek, że IKZE daje przede wszystkim możliwość odroczenia podatku oraz zmniejszenia jego stawki z 32 lub 18 do 10 proc. dla przychodów, które wpłacimy na takie konto emerytalne.

Obydwa rozwiązania różnią się także limitem wpłat. Więcej możemy wpłacić na IKE – 11 877 zł, podczas gdy na IKZE możemy w tym roku wpłacić 4 750,80 zł. Limity te wyznaczane są corocznie i zależą od prognozowanego poziomu przeciętnego wynagrodzenia z projektu budżetu na dany rok. Limit dla IKE to jego trzykrotność, podczas gdy dla IKZE to tylko 1,2 wskaźnika.

Trzecią kluczową różnicą są zasady wypłat. W przypadku IKZE należy osiągnąć wiek 65 lat i można już wypłacać środki, pod warunkiem, że dokonywało się wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wcześniej można wypłacić pieniądze z IKE – w wieku 60 lub nawet 55 lat, w drugim przypadku jest to możliwe, o ile nabyliśmy uprawnienia emerytalne. Pozostaje jednak w mocy ten sam warunek co w przypadku IKZE – wpłaty muszą być dokonane co najmniej w 5 różnych latach kalendarzowych lub co najmniej połowa środków na IKE została wpłacona 5 lat przed wypłatą.

W sytuacji awaryjnej możemy dokonać tzw. zwrotu, czyli wyciągnąć pieniądze. Niestety jest to związane z utratą przywilejów i wymaga uiszczenia podatku Belki, a w przypadku IKZE środki stają się z powrotem przychodem opodatkowanym wg skali, czyli dwóch stawek: 18 i 32 proc.

Oferta rynkowa IKE i IKZE

Według danych KNF z połowy 2015 roku Polacy posiadali ponad 800 tys., rachunków IKE, na których trzymali 5,5 mld zł. Rachunków IKZE jest mniej, bo 550 tys., a zgromadzona na nich kwota znacznie mniejsza – 390 mln zł, co nie powinno dziwić, gdyż możliwość ta jest dostępna znacznie krócej niż IKE.

Najbardziej ostrożną formą inwestowania na emeryturę jest IKE lub IKZE w banku. Nie możemy na nim nic stracić, a nawet zyskujemy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie, które proponują banki, jest jednak niewielkie – najlepsze oferty czołowych banków komercyjnych to 2–3 proc. rocznie (najwięcej daje Bank Millennium). Więcej dają tylko niektóre banki spółdzielcze, gdzie oprocentowanie dochodzi do 5,5 proc. (SK Bank), ale wiąże się z dodatkowymi opłatami (2 zł miesięcznie). W bankach znajduje się 934 mln zł naszych emerytalnych oszczędności.

Dobrowolne fundusze emerytalne to analogiczne do OFE fundusze zarządzane przez PTE. Wybierając taką opcję warto przejrzeć strategię inwestycyjną oraz sprawdzić wyniki historyczne, także OFE z danego towarzystwa [ako1]. Tu oszczędzający nie ma możliwości zarządzania aktywami, może tylko wpłacać środki i sprawdzać wyniki. To opcja dla niewymagających. Tylko cztery PTE prowadzą IKE (Allianz, MetLife, Nationale-Nederlanden, PKO BP), a IKZE 9 podmiotów (wszystkie te, co mają IKE oraz Generali, Nordea, Pekao Pioneer, Pocztylion-Arka, PZU). W sumie zarządzają 74 mln zł.

Osoby, które myślą o wyższych stopach zwrotu, a chciałaby mieć więcej wpływu na inwestowanie, mogą skorzystać z IKE czy też IKZE prowadzonych przez TFI. Kluczowymi czynnikami wyboru są opłaty i możliwości inwestycyjne. Portfel emerytalny powinien być zdywersyfikowany, stąd możliwość inwestowania w akcje w Polsce, za granicą czy obligacje to minimum. Warto też przestudiować wysokość opłat m.in. za zarządzanie, konwersje itp. Przykładowo opłata za zarządzanie w funduszach akcji w wysokości 3,5–4 proc. to rynkowy standard, ale da się i znaleźć takie za 2 proc. Warto z nich skorzystać, jeżeli za niską opłatą idzie porządna jakość. Ciekawie na tle innych prezentują się oferty PKO TFI, Investors TFI oraz NN TFI, które stworzyły specjalne tańsze jednostki funduszy dla właścicieli IKE (z obniżoną opłatą za zarządzanie). TFI trzymają już ponad 1,7 mld zł oszczędności emerytalnych Polaków.

Większość IKE i IKZE prowadzą zakłady ubezpieczeń – ponad pół miliona z 800 tys. IKE i 430 tys. z 550 tys. IKZE. Jednak ich klienci inwestują najmniej, a tylko na co czwarte konto dokonywano wpłat w I półroczu 2015 roku – to najniższy wynik wśród IKE. To wszystko prawdopodobnie tego, że ubezpieczyciele sprzedają IKE i IKZE w pakietach z polisami na życie i dożycie i część klientów w ogóle z nich nie korzysta. Mimo to mają 2,2 mld zł aktywów.

Ostatnia możliwość to IKE lub IKZE w biurach maklerskich dla najbardziej zaawansowanych inwestorów. Ponieważ tutaj sami decydujemy, jakie akcje czy obligacje kupimy za wpłacone pieniądze, czynnikiem kosztowym pozostaje wysokość opłat transakcyjnych. Standardem jest prowizja 0,39 proc. od zakupu akcji i 0,19 proc. od obligacji. Statystyki pokazują, że na tych kontach jest najwięcej środków na inwestora – w przypadku IKE jest to przeciętnie 37,5 tys. zł.

Ile można zyskać na IKE i IKZE?

Załóżmy, że zakładamy IKE i IKZE w banku i jest ono oprocentowane na 5 proc. (taki poziom osiągają IKE w niektórych bankach spółdzielczych). Jeżeli wykorzystamy maksymalnie nasze limity wpłat, to już w pierwszym roku unikniemy zapłaty 593,85 zł podatku Belki na IKE i 237,54 zł na IKZE – razem 831,39 zł. Jeżeli będziemy dalej wpłacać, to kwoty te się podwoją w drugim i potroją w trzecim roku oszczędzania itd. Gdybyśmy chcieli dostać podobne odsetki na lokacie bankowej, musiałaby być ona oprocentowana na 6,2 proc.

Dodatkowo maksymalne wpłaty na IKZE obniżają nasz podatek o 855 zł, jeżeli jesteśmy opodatkowani stawką 18 proc., czyli zarabiamy poniżej progu podatkowego (85 528 zł rocznie). Więcej oszczędzimy, gdy nasze zarobki są wyższe, bo nawet 1520 zł przy maksymalnej wpłacie.

Informacja pochodzi z: www.biznes.onet.pl
Zdjęcie: Shutterstock

ARCHIWUM

2018

2017

2016

2015

2014

POLECANE

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail